PREVENTIEMEDEWERKER

PREVENTIEMEDEWERKER

Elk bedrijf dient uiterlijk sinds 1 januari 2006 over een preventiemedewerker te beschikken. De opleiding ‘Preventiemedewerker’ gaat in op de relevante wet- en regelgeving die de basis vormt voor de risico-inventarisatie & -evaluatie (RI&E), het Plan van Aanpak en de taken van de preventiemedewerker bij het uitvoeren van de Arbo-maatregelen. De opleiding duurt twee dagdelen, inclusief het examen.

Van Limbeek E-Training

Wanneer u een BHV-opleiding bij ons volgt bieden wij ter voorbereiding een op maat gemaakte e-learning module aan. Wanneer u (door uw werkgever) bij ons bent aangemeld kunt u hier de online training vinden.

De opleiding beslaat drie taakgebieden:
  1. medewerking verlenen aan het uitvoeren en opstellen van een RI&E.
     

  2. het samenwerken met- en adviseren van de OR, de personeelsvertegenwoordiging (PVT) of de belanghebbende werknemers.
     

  3. het uitvoeren van Arbo-maatregelen.

Examen

Het examen bestaat uit een theorietoets met multiple-choice vragen. 
Bij goed gevolg ontvangt de cursist een diploma.